28/06/2020,12:08:10
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1
     
26/06/2020,14:21:28
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
     
25/02/2021,16:53:23
  • ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ(คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 2 บ้านพระ ตำบลอีเซ
     
25/02/2021,16:51:20
  • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ(คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 2 บ้านพระ ตำบลอีเซ
     
23/09/2020,15:13:05
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านอีเซ หมู่ที่ 5 - บ้านอีเซ หมู่ที่ 7
     
22/09/2021,16:33:39
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     
18/08/2021,11:19:29
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
18/02/2021,10:09:04
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
17/03/2021,14:50:26
  • ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ (คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลอีเซ
     
17/01/2022,15:55:44
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องสรุปผลการการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔