ประกาศเมื่อ :: 26 มิถุนายน 2563
  • กลุ่มย้อมผ้ามะดันป่าตำบลอีเซ แสดงสินค้าจำหน่ายในงาน OTOP จังหวัดศรีสะเกษ
     

กลุ่มทอผ้ามะดันป่าตำบลอีเซ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซสนับสนุนกลุ่ม ให้มีการย้อมผ้าจากเปลือกมะดันป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลอีเซ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน