ประกาศเมื่อ :: 15 ตุลาคม 2563
  • การเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน
     

วันจันทร์ที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน