ประกาศเมื่อ :: 13 ตุลาคม 2564
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565