ประกาศเมื่อ :: 13 ตุลาคม 2564
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองฮู บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอีเซ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ