ประกาศเมื่อ :: 12 กรกฏาคม 2564
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2