ประกาศเมื่อ :: 14 กันยายน 2563
  • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ ตำบลอีเซฯ