ประกาศเมื่อ :: 07 ตุลาคม 2564
  • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
     

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565