ประกาศเมื่อ :: 28 มิถุนายน 2563
  • โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
     

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซได้ดำเนินการส่งเสริมจัดให้มีการจัดทำโครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  เพื่อให้ประชาชนตำบลอีเซ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การออกกำลัง  การเล่นดนตรี เพื่อที่จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  ซึ่ง โครงการนี้ได้มีการจัดขึ้นภายในตำบลอีเซ จำนวน 5 หมู่บ้าน  ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี