ประกาศเมื่อ :: 09 ตุลาคม 2564
  • ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
     

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)