ประกาศเมื่อ :: 17 มีนาคม 2564
  • ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ (คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลอีเซ