ประกาศเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ(คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 2 บ้านพระ ตำบลอีเซ